Waarom Pop-It?
Het Digitale Visitekaartje

Verduurzamingsproject

Ontbossing

De productie van papier draagt vOor 40% aan ontbossing, wat op zijn beurt kan leiden tot klimaatverandering en verlies van biodiversiteit

Energie- en waterverbruik

De productie van papier vereist grote hoeveelheden energie en water. Papierfabrieken verbruiken enorme hoeveelheden water bij het productieproces, waardoor de lokale watervoorziening in gevaar kan komen.

Energie- en waterverbruik

De productie van papier vereist grote hoeveelheden energie en water. Papierfabrieken verbruiken enorme hoeveelheden water bij het productieproces, waardoor de lokale watervoorziening in gevaar kan komen.

Afval en recycling

Papierafval kan bijdragen aan de afvalproblenatiek en het milieu vervuilen. Hoewel papier kan worden gerecycled, gebeurt dit niet altijd op grote schaal. Bovendien kunnen sommige soorten papier, zoals gelamineerd papier, niet worden gerecycled en belanden op de stortplaats.

Chemicaliën

De productie van papier vereist het gebruik van verschillende chenmicaliën, zoals bleekmiddelern en inkten, die schadelijk kunnen zijn voor he milieu en de gezondheid van werknemers in de

Chemicaliën

De productie van papier vereist het gebruik van verschillende chenmicaliën, zoals bleekmiddelern en inkten, die schadelijk kunnen zijn voor he milieu en de gezondheid van werknemers in de