Waarom Pop-It?
Het Digitale Visitekaartje

Duurzaamheid

Pop It is een duurzame keuze voor het uitwisselen van contactgegevens. Door te kiezen voor Pop It verminder je papierafval en beperk je de behoefte aan fysieke productie. Het delen van digitale visitekaartjes elimineert transport en vermindert de impact op het milieu. Met langdurig gebruik en energiezuinige NFC-technologie draagt Pop It bij aan een efficiënt energieverbruik. Bovendien minimaliseert het gebruik van Pop It chemische vervuiling en draagt het bij aan bewustwording rond duurzaamheid. Kies Pop It en maak een positieve impact op het milieu terwijl je effectief contacten legt en netwerkt.

Ontbossing

De productie van papier draagt voor 40% aan ontbossing, wat op zijn beurt kan leiden tot klimaatverandering en verlies van biodiversiteit.

Energie- en waterverbruik

De productie van papier vereist grote hoeveelheden energie en water. Papierfabrieken verbruiken enorme hoeveelheden water bij het productieproces, waardoor de lokale watervoorziening in gevaar kan komen.

Energie- en waterverbruik

De productie van papier vereist grote hoeveelheden energie en water. Papierfabrieken verbruiken enorme hoeveelheden water bij het productieproces, waardoor de lokale watervoorziening in gevaar kan komen.

Afval en recycling

Papierafval kan bijdragen aan de afvalproblematiek en het milieu vervuilen. Hoewel papier kan worden gerecycled, gebeurt dit niet altijd op grote schaal. Bovendien kunnen sommige soorten papier, zoals gelamineerd papier, niet worden gerecycled en belanden ze op de stortplaats.

Chemicaliën

De productie van papier vereist het gebruik van verschillende chemicaliën, zoals bleekmiddelen en inkten, die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid van werknemers in de papierfabrieken

Chemicaliën

De productie van papier vereist het gebruik van verschillende chenmicaliën, zoals bleekmiddelern en inkten, die schadelijk kunnen zijn voor he milieu en de gezondheid van werknemers in de